Reklamačný poriadok.


Vážený spotrebiteľ,
Ďakujeme  Vám  že ste si zakúpili náš tovar, na ktorý sa poskytuje záruka  na výrobné chyby v lehote 24 mesiacov od dátumu jeho predaja. So zakúpeným tovarom sa vám dostáva do rúk aj záručný list, ktorý Vám bude po celú záručnú dobu slúžiť ako doklad pre prípadné reklamácie. Záručný list starostlivo uschovajte a v prípade reklamácie ho predložte súčasne s dokladom o zakúpení tovaru. Bez záručného listu nemožno preberať ani uznať  akúkoľvek reklamáciu. Súčasťou tohto záručného listu je návod na údržbu a ošetrovanie  jednotlivých druhov tovaru. Pri nedodržaní zásad ošetrovania uvedených v návode nemôže byť Vaša reklamácia uznaná.

Ošetrovanie a údržba kabelky

 

   1. NÁVOD NA POUŽÍVANIE:

   - chráňte pred mechanickým poškodením, roztrhnutím a odreninami na ostrých predmetoch

   - chráňte pred chemikáliami /kyseliny, rozpúšťadlá a pod./

   - chráňte pred otvoreným ohňom a priamymi účinkami tepelného zdroja

   - chráňte pred premáčaním

   - vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty a mrazom

   - nepreťažujte povolenú nosnosť /jednostranne ani bodovo/

   - v žiadnom prípade neprať

   Používajte ho k účelu, na aký bol určený!

 

   2. NÁVOD NA OŠETRENIE EKOKOŽE:

   -  1-2 krát ročne ošetriť vhodným prípravkom

   - čistiť navlhčenou handričkou a dosucha vytrieť

   - po zmoknutí utrieť a voľne vysušiť pri izbovej teplote

   -  škvrny od pera odstraňovať vatovou tyčinkou namočenou v zmesi lieh – voda 1:1

   - mastné škvrny /čerstvé/ posypať magnéziom alebo kriedovým prachom, nechať 24 hodín

     účinkovať, prach jemne odstrániť

   - mokré škvrny nevytierať, nechať voľne uschnúť

   - farebné rozdiely a kresba materiálu nie sú chybou, ale potvrdzujú prírodný materiál

 

   Poškodenie výrobku nedodržaním uvedených a všeobecne platných zásad, nemôže byť  

   predmetom reklamácie!Podmienky reklamácie

Prípadná reklamácia musí byť uplatnená v e-shope, kde bol tovar zakúpený a to bez odkladu, najlepšie ihneď po zistení chyby odoslaním na adresu sídla firmy.
K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený nečistôt všetkých nečistôt v pevnej najlepšie v pôvodnej škatuli.
Zníži sa tak riziko poškodenia kabelky pri preprave.

Reklamáciu kupujúci doloží písomným vyjadrením  o stave tovaru, kde je presne definovaná chyba reklamovaného predmetu
Po uplynutí záručnej doby nárok na reklamáciu zaniká.


Záruka sa vzťahuje na :
Výrobné chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou  ( napr. chýbajúca časť výrobku ...), ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby uvedenej v záručnom liste. Uplynutím záručnej doby právo reklamovať zaniká. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, po ktorej pri správnom používaní  a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.


Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie (napr. prasknutá podošva, ...), ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.


Záruka sa nevzťahuje na:
Vzhľadové a funkčné zmeny tovaru i ich súčasti majúce svoj pôvod  v opotrebení behom záručnej doby
Opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania
Opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
Mechanické poškodenie tovaru.

Poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok

Pre prijatie tovaru k bezplatnej záručnej oprave je nutné doložiť:
Doklad o zakúpení plus záručný list
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, riadne vyčistený, vysušený tak, aby posúdeniu reklamácie nebránili  všeobecné zásady hygieny.
Upozorňujeme  že záručný list je nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Bez záručného listu bude oprava účtovaná ako nezáručná.

Záručná lehota sa predlžuje o dobu kedy bol tovar v oprave, t.j. o dobu, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy tovar prevziať. Uvedená lehota je max. 30 dní a je vyznačená na reklamačnom liste.

Kupujúci je povinný chybu alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou reklamovať ihneď  ako sa  chyba prejaví . Pri uplatnení záručného práva sa bude podľa rozsahu chyby postupovať v následnom poradí:
Bezplatná záručná oprava
Výmena tovaru
Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Upozorňujeme že pokiaľ dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zanedbania riadnej údržby a ošetrenia podľa tohto záručného listu, nebude sa brať prípadná reklamácia na zreteľ.

 

Prajeme Vám veľa krásnych zážitkov s našimi kabelkami Grosso.


Košík

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa

Kontaktvymena

 

Overené našimi zákazníkmi

27.7.2016

Overený zákazník

Hodnotenie:

Zhrnutie: kvalitny tovar, dobra cena rychle dodanie doprava zdarma


27.7.2016

Zákazník: Paula

Hodnotenie:

Zhrnutie: Bezpečne a vrelo odporúčam, ostávam verná...


25.7.2016

Zákazník: MV

Hodnotenie:

Zhrnutie: kabelky, které jinde nejsou, příjemné ceny